Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

2001-2009: Πτυχίο Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 

2010-2011: Επί εξασκήσει ιατρός στο Γ.Ν. Πάφου, Κύπρος

2011-2017: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής στην Α’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Ελλάδα 

2012-2018: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα – Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

2018-2020: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., Τμήμα Ιατρικής, Α΄ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Ελλάδα 

2020-2022: Ακαδημαϊκός Βοηθός Α.Π.Θ., Τμήμα Ιατρικής, Ήπαρ-Πάγκρεας-Χοληφόρα, Α’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Ελλάδα 

2020-2022: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων Παγκρέατος» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Ελλάδα 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Μέλος του Διεθνούς Κολλεγίου Χειρουργών (International College of Surgeons) από το 2014

Μέλος της Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons (2018)

Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος (IHPBA) από το 2018

Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας (2020)

Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

Μέλος της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ)

Μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου από το 2011

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2011

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλίας

Μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος (ΕΕΓΧΕ) από το 2018

1. “Surgically Engineering the future”, Tsoulfas G, Tooulias A, J Surg Res. 2014 Jan;186(1):89-90. doi: 10.1016/j.jss.2013.06.021. Epub 2013 Jun 28

2. “Current and Future Challenges in the surgical treatment of Hepatocellular Carcinoma: A review”, Tsoulfas G, Agorastou P, Tooulias A, Marakis GN Int Surg. 2014 Nov-Dec;99(6):779-86. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00122.1.

3. “Measuring the Impact of Trauma in Greece: A Systematic Review of Geek Trauma Registries. Is Quality Improvement Achievable?” ,Prionas A, Tooulias A, Tsoulfas G, Papadopoulos VN , Hellenic Journal of Surgery (2018) 90:2, 75-84

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Global overview of the management of acute cholecystitis during the COVID-19 pandemic (CHOLECOVID study). CHOLECOVID Collaborative. BJS Open. 2022 May 2;6(3):zrac052. doi: 10.1093/bjsopen/zrac052. PMID: 35511954 

2. The impact of surgical delay on resectability of colorectal cancer: An international prospective cohort study, COVIDSurg Collaborative, Colorectal Dis 2022 Mar 14;24(6):708-726.doi: 10.1111/codi.16117 

3. “SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study”. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. Anaesthesia. 2022 Jan;77(1):28-39. doi: 10.1111/anae.15563. Epub 2021 Aug 24. 

4. “Streamlining Tangible 3D Printed and Intangible XR Content Creation and Evaluation: The ENTICE Experience”. Antoniou P., Sidiropoulos E., Stathakarou N., Chatzimallis C., Chondrokostas E., Sumunar D., Karlsson T., Lachanoudi S., David P., Tagaras K., Varella A., Athanasiou A., Pickering J., Tooulias A., Karolos I., Filippidis PM., Schiza E., Voulgarakis V., Bratsas C., Tsioukas V., Tsoulfas G., Bamidis P., Stud Health Technol Inform. 2023 May 18;302:433-437. doi: 10.3233/SHTI230167. PMID: 37203711 

5. “Early outcomes and complications following cardiac surgery in patients testing positive for coronavirus disease 2019: An international cohort study”, The Cardiothoracic Interdisciplinary Research Network and COVIDSurg Collaborative, J Thorac Cardiovasc Surg 2021;162:e355-72 0022-5223/ Crown Copyright 2021 Published by Elsevier Inc. on behalf of The American Association for Thoracic Surgery https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2021.03.091 

6. “Impact of Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination on postoperative mortality in patients with perioperative SARS-CoV-2 infection”, COVIDSurg Collaborative, BJS Open, 2022, zrab131,

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. 1 ο Βραβείο του ιδρύματος Χαρίλαου K. Κεραμέως για την εργασία “Trauma care, outcomes and costs in a system in crisis: The necessity of a Greek National Database”, 33ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2018 

2. First Prize for coordinating the paper “Evaluating Trauma Management, Outcomes and Economic Data in a System in Crisis: Changes Required for Improvement”, The International Medical Students; Congress of Bucharest, Dec 2018 

3. 1 ο Βραβείο για την εργασία «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ», 35ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2020 

4. Outstanding Contribution to Research Award “Evaluation for Iteration; Pre-Pilot Design and Results of an Anatomy Education VR Resource”, Immersive Learning Research Network, 9th Annual Conference, May 18-20, 2023 (online) & June 26-29, 2023 (in person)

ΕΡΕΥΝΑ

1. Sub-Investigator in “A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Multi-Center Study to Compare the Safety and Efficacy of Omadacycline IV/PO to Linezolid IV/PO for Treating Adult Subjects with  Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infection (ABSSSI)”. Paratek Pharma, 13 February 2015,
PTK0796-ABSI-1108. 

2. Υπό-ερευνητής στην μη παρεμβατική αναδρομική κλινική μελέτη «Βάση Δεδομένων Μελέτης πρωτοπαθών και δευτεροπαθών νεοπλασιών του Ήπατος», Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Μάρτιος 2019. 

3. Υπό-ερευνητής στην μη παρεμβατική αναδρομική κλινική μελέτη «Βάση Δεδομένων ΜελέτηςΤραύματος», Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Μάρτιος 2019. 

4. Υπό-ερευνητής στην πολυκεντρική μελέτη «COVIDSurg-Cancer: Μια παγκόσμια μελέτη ασθενών με καρκίνο που προσβλήθηκαν με COVID-19 και χρήζουν χειρουργικής επέμβασης», NIHR Global Health Research Unit και Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Απρίλιος 2020. 

5. Υπό-ερευνητής στην πολυκεντρική μελέτη «COVIDSurg: Μία παγκόσμια μελέτη ασθενών με λοίμωξη από COVID-19 που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση», NIHR Global Health Research Unit και Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Απρίλιος 2020.

6. Υπό-ερευνητής στην πολυκεντρική μελέτη «CHOLECOVID: Μια διεθνής πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αντιμετώπισης της οξείας χολοκυστίτιδας κατά την πανδημία του COVID19», Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Απρίλιος 2020